Тема 1. Інформаційні технології в навчанні.

Урок №1. Інструктаж з правил безпеки життєдіяльності в кабінеті інформатики. Призначення математичних процесорів. Огляд середовища.

Урок №2. Автоматизація математичних обчислень. Практична робота №1. Автоматизація математичних обчислень.

Урок №3. Побудова графіка функції однієї змінної.

Урок №4. Практична робота №2. Побудова графіків функції.

Урок №5. Знаходження наближених значень розв'язків рівнянь і систем рівнянь. Розв'язування задач на пошук екстремумів.