Тема 1. Моделювання. Основи алгоритмізації.

Урок №1. Вступний інструктаж з БЖД. Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об'єктів.

Урок №2. Алгоритми. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Базові структури алгоритмів.

Урок №3. Практична робота №1. Побудова інформаційної моделі.

Урок №4. Вхідні дані та результати, їх взаємозв'язок. Графічне подання алгоритмів.

Урок №5. Етапи розв'язування задач за допомогою комп'ютера. Складання і описання алгоритмів.

Урок №6. Поняття про мови програмування.

Урок №7. Практична робота №2. Створення та виконання алгоритмів.

Урок №8. Контрольна робота з теми "Комп'ютерне моделювання. Основи алгоритмізації" (тестування).


Тема 2. Системи опрацювання табличних даних.

2.1. Електронні таблиці. Табличний процесор.

Урок №9. Поняття електронної таблиці. Засоби опрацювання електронних таблиць. Огляд інтерфейсу. Основні об'єкти.

Урок №10. Введення даних до комірок і редагування їх вмісту. Копіювання, переміщення й вилучення даних. Автозаповненя. Практична робота №3. Уведення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.

Урок №11. Типи даних і формати їх подання. Форматування даних, комірок і діапазонів комірок. Використання формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на комірки і діапазони комірок.

Урок №12. Посилання на комірки інших аркушів та інших книг. Копіювання формул та модифікація посилнь під час копіювання. Практична робота №4. Використання формул в електронних таблицях.

Урок №13. Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграми. Практична робота №5. Побудова діаграм.

2.2. Аналіз даних у середовищі табличного процесора.

Урок №14. Призначення й використання основних математичних статистичних функцій табличного процесора.

Урок №15. Призначення й використання логічних функцій табличного процесора.

Урок №16. Сортування й фільтрація даних у таблицях.

Урок №17. Практична робота №7. Сортування та фільтрація даних.